Hydraulická hadice

  • Hydraulic Rubber Hose

    Hydraulická gumová hadice

    Hydraulická pryžová hadice je typ pryžové hadice, která svým výkonem nebo funkcí převyšuje běžnou pryžovou hadici.Je to především spirála vnitřní pryžovou vrstvou a střední pryžovou vrstvou a několika závity ocelového drátu.Funkcí vnitřní pryže je umožnit dopravovanému médiu vydržet určitý tlak a zároveň zabránit korozi ocelového drátu.Vnější pryžová vrstva má zabránit tomu, aby ocelový drát dostal jiné typy poškození.Díky tomu ocelový drát jako nosný materiál hraje určitou roli při vyztužení.Hydraulická pryžová hadice může nejen využívat hydraulickou sílu k přepravě médií, jako je voda a vzduch, ale také přenášet vysokotlaká média, jako je olej, takže může zajistit nepřetržitou cirkulaci kapaliny a přenosu energie.